Home Gadgets Gode råd til de virtuelle møder

Gode råd til de virtuelle møder

748
0

Corona har ramt Danmark, hvilket har betydet en anderledes hverdag med nye strukturer. Møderne, som førhen har været fysiske, er blevet virtuelle samtidig med flere hjemmearbejdsdage for de fleste mennesker. De nye rutiner med virtuelle møder har betydet mere effektivitet og kortere varighed.

Ordentlig planlægning

Virtuelle møder kræver en større planlægning end fysiske, og du skal derfor være forberedt i god tid på dit kommende møde. En ting, som bl.a. er nødvendig at tjekke op på, er udstyret. Virker møderne professionelle, eller kræves nyt udstyr? Det kan være en god ide at anskaffe AV udstyr og AC løsninger fra NEETS.

Hvis du holder et møde med flere involverede personer, skal du sørge for, at alle får et ord indført.

Folk kan hurtigt komme til at tale hinanden efter munden og derved overdøve hinanden. Du skal derfor sørge for, at du styre mødet. For at det virtuelle møde bliver så fysisk, som muligt skal lyd og video være slået til. Gør brug af et chatforum, hvor små kommentar kan skrives. Sørg altid for at logge tidligere på, så mødet ikke bliver forsinket, samt der er styr på lyden. Ofte skal folk videre til de næste arbejdsopgaver eller andre møder, og har derfor en tidsplan, som skal følges nøje.

Mimik og kropsprog

Til fysiske møder har du en bedre fornemmelse af folks ageren og kropssprog. Gennem en skærm kræver det, at du gør tydeligt brug af hænder, hovedet og du skal sørge for at smile. Ydermere skal du sørge for, at baggrunden ikke er rodet, da det fører til forvirring, og fokusset fra de øvrige deltagere mistes.